Saulės zuikučiai 2016

Apie „Saulės zuikučius 2016“
Nuostatai 2016
Etapai 2016
Dalyviai 2016
Rezultatai 2016
Rėmėjai 2016

Naujienos

ĮVYKO SAULĖS ZUIKUČIAI 2016...
KVIEČIAME Į KONKURSO FINALĄ!
Skelbiami tarpiniai balsavi...
Balsavimas prasidės po pusf...
Kviečiame į festivalį „Saul...
„Saulės zuikučiai 2012" pus...
Kviečiame į "Saulės zuikuči...
„Saulės zuikučiai 2011" lai...
"Saulės zuikučių 2011" pusf...
Susitikime pusfinalyje!

Saulės zuikučiai 2013

Apie „Saulės zuikučius 2013“
Nuostatai 2013
Etapai 2013
Dalyviai 2013
Rėmėjai 2013

Saulės zuikučiai 2012

Apie „Saulės zuikučius 2012“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Saulės zuikučiai 2011

Apie „Saulės zuikučius 2011“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Nuostatai 2011

I. BENDROJI DALIS

1.1. VšĮ „VIMS - International Meridian School“ organizuoja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkursą „Saulės zuikučiai“.
1.2. Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką ir konkurso eigą.
1.3. Konkurso koordinatoriai – VšĮ „VIMS - International Meridian School” pradinių klasių mokytoja Rima Žilakauskienė ir konkurso vadybininkai Gintarė Temur, Fahri Temur.
1.4. Konkurso apibrėžimas: tai scenos žaidimo rūšis, atliekama su muzika (be žodžių), parodant konkrečią mintį/idėją bei istoriją. Žaidimo metu šokama, naudojama kūno kalba. Šis žaidimas turi vystyti artistinius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų.
1.5. Konkurso tema: „Mano šalies gyvoji pasaka“. Konkurso dalyviai turi pasirinkti vieną lietuvių liaudies pasaką.
1.6. Nuostatuose vartojami terminai: Konkursas – Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkursas „Saulės zuikučiai“. Organizatorius – VšĮ „VIMS - International Meridian School”

II. KONKURSO TIKSLAI

2.1. Sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą.
2.2. Sudaryti galimybes realizuoti kūrybinės veiklos idėjas teatralizuotu šokiu.
2.3. Mokytis perteikti istoriją kūno kalba.
2.4. Ugdyti pasitikėjimą savimi.
2.5. Mokytis reikšti savo emocijas pagal muziką.

III. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurso dalyviai - Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (dalyvių amžius 4 - 7 metai).
3.2. Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius neribojamas.
3.3. Kolektyvų vadovai negali tiesiogiai dalyvauti pasirodymo programoje.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4.1. Konkurso užduotis – paruošti teatralizuotą šokį pagal konkurso temą (žiūr. 1.5.).
4.2. Konkurso dalyviai negali kartoti savo praėjusių metų pasirodymų, atliktų Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkurse „Saulės zuikučiai 2010.
4.3. Pasirodymo trukmė – iki 8 min.
4.4. Pasirodymo kūrybiniame procese turi dalyvauti vaikai.
4.5. Kolektyvas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką iki 2011 m. gruodžio 23 d. el. pašto adresu sauleszuikuciai@vims.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 2 72 8725, (8 5) 2 72 8725, +370 645 36257, +370 645 36257, +370 679 13268.
4.6. Konkurso organizatoriai registraciją patvirtins elektroniniu paštu iki 2010 m. gruodžio 29 d.
4.7. Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkurso atranka į finalą vyks 2011 metų kovo 8-10 d. VšĮ „VIMS - International Meridian School“ (M. Daukšos g. 7, Vilnius). Tikslus renginio laikas bus asmeniškai praneštas kolektyvų vadovams.
4.8. Įvykus konkurso pusfinaliui, dalyvius, atrinktus į finalą, aplankys „VIMS-International Meridian School“ atstovai. Laikas su kiekvienu kolektyvu bus derinamas individualiai.
4.9. Kolektyvas, pakviestas dalyvauti konkurso finale, iki kovo 1 d. (prieš renginį) renginio organizatoriams (adresu VšĮ „VIMS - International Meridian School”, M. Daukšos 7, Vilnius) turi pristatyti programėles (dalijamoji priemonė, 50 vnt.), pasirodymo muzikinį foną (CD). Programėlėje būtina parašyti įstaigos pavadinimą, kolektyvo pavadinimą, pasirodymo temą, visų vaikų vardus, pavardes, kolektyvo vadovo(-ų) vardą, pavardę.
4.10. Konkurso finalas vyks 2011 metų kovo 26 dieną Vilniaus prekybos centre „Panorama” (Saltoniškių g. 9). Tikslus renginio laikas bus asmeniškai praneštas kolektyvų vadovams.
4.11. Visa informacija apie konkursą bus skelbiama organizatorių internetiniame tinklapyje www.vims.lt.
4.12. Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam kolektyvui individualiai, asmeniškai susisiekus su kolektyvo vadovu.
4.13. Visi konkurse užsiregistravę dalyviai bus pakviesti dalyvauti renginyje „Turkų dienos Vilniuje“, kuris vyks 2011 metų gegužės 20-21 d.

V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS

5.1. Dalyvių pasirodymus vertins kompetetinga komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų.
5.2. Komisijos nariai pasirodymus vertins pagal kriterijus, 10 balų sistema. Vertinimo kriterijai:
Temos atskleidimas – 10;
Originalumas - 10;
Artistiškumas - 10;
Scenografija - 10;
Veikėjų kostiumai – 10;
Muzikinis fonas – 10;
Pasirodymo visuma – 10;
5.3. Komisijos nariai turi teisę skirti arba nuimti iki 10 papildomų balų (vertinimo lape pažymint, už ką jie skiriami arba nuimami, pvz. neatitikus konkurso nuostatų arba už vėlavimą, užtęstą laiką ir pan.).
5.4. Pagrindinius prizus steigia konkurso rėmėjai.
5.5. Kiekvienas konkurse dalyvaujantis kolektyvas bus apdovanotas padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso vykdymo nuostatus, terminus bei renginių vietas.
6.2. Konkurso organizatoriai neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus kolektyvų pasirodymuose.
6.3. Registruodamiesi šiam konkursui dalyviai sutinka, kad jų duomenys (kolektyvo pavadinimas, aprašymas, narių vardai bei pavardės, pasirodymo pavadinimas) būtų skelbiami organizatoriaus tinklapyje bei naudojami reklaminėje renginio arba reprezentacinėje organizatoriaus medžiagoje. Dalyvis visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę pasirodymo foto ir video medžiagą, ar bet kurią jo dalį, naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti ir transliuoti bet kokiomis priemonėmis.
6.4. Kolektyvų vadovai privalo supažindinti dalyvių tėvus (globėjus) su konkurso nuostatais.