Saulės zuikučiai 2016

Apie „Saulės zuikučius 2016“
Nuostatai 2016
Etapai 2016
Dalyviai 2016
Rezultatai 2016
Rėmėjai 2016

Naujienos

ĮVYKO SAULĖS ZUIKUČIAI 2016...
KVIEČIAME Į KONKURSO FINALĄ!
Skelbiami tarpiniai balsavi...
Balsavimas prasidės po pusf...
Kviečiame į festivalį „Saul...
„Saulės zuikučiai 2012" pus...
Kviečiame į "Saulės zuikuči...
„Saulės zuikučiai 2011" lai...
"Saulės zuikučių 2011" pusf...
Susitikime pusfinalyje!

Saulės zuikučiai 2013

Apie „Saulės zuikučius 2013“
Nuostatai 2013
Etapai 2013
Dalyviai 2013
Rėmėjai 2013

Saulės zuikučiai 2012

Apie „Saulės zuikučius 2012“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Saulės zuikučiai 2011

Apie „Saulės zuikučius 2011“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Nuostatai 2016


PATVIRTINTA
VšĮ „VIMS -  International Meridian School“
direktoriaus
2015 m. rugsėjo 25 d.
Įsakymu Nr. V-115


VIEŠOJI ĮSTAIGA „VIMS –  INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL”

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TEATRALIZUOTO ŠOKIO KONKURSAS „SAULĖS ZUIKUČIAI 2016“

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS


1.1.VšĮ „VIMS – International Meridian School“ (toliau – organizatorius) organizuoja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkursą „Saulės zuikučiai 2016“.
1.2.Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką ir konkurso eigą.
1.3.Konkurso koordinatoriai – VšĮ „VIMS – International Meridian School” pavaduotoja ugdymui Jolanta Riaukienė, pradinių klasių mokytoja Rimutė Žilakauskienė, mokytoja      Alė Rankauskienė.
1.4.Konkurso apibrėžimas: tai scenos žaidimo rūšis, atliekama su įvairaus žanro muzika (įskaitant vokalą – galima muzika su žodžiais), atskleidžiant konkrečią mintį/idėją bei istoriją. Žaidimo metu šokama, plastiškai judama, taip pat gali būti dainuojama, naudojami keli žodiniai intarpai. Šis žaidimas turi vystyti atlikėjų artistinius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų.
1.5.Konkurso tema: „Mes - gamtos vaikai!“.
Kiekvienas iš mūsų kažką veikdamas nuolat tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Mokėti tinkamai elgtis gamtoje, kad nenukentėtų augalija ir gyvūnija, neteršti gamtos, turėti rūšiavimo įgūdžius - tai viena svarbiausių šių dienų siekiamybių. Todėl yra labai svarbu nuo pat mažens vaikus mokyti ekologinės kultūros.
Konkurso dalyviai šokdami bei vaidindami savo elgesiu skatins žiūrovus mylėti gamtą ir ją saugoti. Veikėjai gali  būti žmonės, gyvūnai, augalai, fantastiniai personažai, pasakų personažai ir kt. Galimi ir neigiami personažai. Bet moralas vis tiek teigiamas. Šokis turėtų būti kaip istorija, turinti pradžią, eigą ir pabaigą. Siūlome ypatingą dėmesį kreipti į gamtos garsų, muzikos pasaulį.
Tikimės, kad šokis  padės žiūrovams pajusti žmogaus ir gamtos darną.
1.6.Kiekvieno pasirodymo privalomasis veikėjas – dilgėlė. (Siūlome pakeisti neigiamą požiūrį į šį augalą). Šį veikėją būtina kūrybiškai įtraukti į pasirodymo scenarijų, bet jis jokiu būdu neprivalo būti pagrindiniu.

II. KONKURSO TIKSLAI


2.1.Formuoti estetines, dorovines nuostatas supančios gamtos atžvilgiu.
2.2.Suteikti ekologinių ir aplinkosaugos pradmenų žinių.
2.3 Įgyti ekologinės elgsenos patirties.
2.3.Sudaryti galimybes realizuoti kūrybinės veiklos idėjas teatralizuotu šokiu.
2.4.Mokytis perteikti istoriją kūno kalba.
2.5.Ugdyti pasitikėjimą savimi.
2.6.Mokytis reikšti savo emocijas pagal muziką.
2.7.Sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą.

III. KONKURSO DALYVIAI


3.1.Konkurso  dalyviai - Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (dalyvių amžius  4 - 7 metai).
3.2.Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius – iki 20.
3.3.Kolektyvų vadovai negali tiesiogiai dalyvauti pasirodymo programoje.
3.4.Konkurso pusfinalyje dalyvaus pirmieji 15 užsiregistravusių kolektyvų.
3.5.Konkurso finale dalyvaus  VšĮ „VIMS – International Meridian School“ komisijos sprendimu atrinkti 5 kolektyvai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS


4.1.Konkurso užduotis – paruošti teatralizuotą šokį pagal konkurso temą (žiūr. 1.5.)
4.2.Konkurso dalyviai negali kartoti savo ankstesnių pasirodymų, atliktų Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkursuose „Saulės zuikučiai“.
4.3.Pasirodymo trukmė – iki 10 min.
4.4.Pasirodymo kūrybiniame procese turi dalyvauti vaikai.
4.5.Kolektyvas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką iki
2015 m. lapkričio 13 d. el. pašto adresu  sauleszuikuciai@vims.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8 5 2 72 8725, 8 604 08031).
4.6.Konkurso organizatoriai registraciją patvirtinselektroniniu paštu iki 2015 m.
lapkričio 20  d.
4.7.Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkurso pusfinalis vyks
2016 m. vasario 18 d.  VšĮ „VIMS - International Meridian School“ (M. Daukšos g. 7, Vilnius). Tikslus renginio laikas bus asmeniškai praneštas kolektyvų vadovams.
4.8.Konkurso finalas vyks 2016 m. balandžio 9 d. Tikslus renginio laikas ir vieta bus asmeniškai pranešti kolektyvų vadovams.
4.9.Visa informacija apie konkursą bus skelbiama organizatorių internetiniame tinklapyje www.vims.lt.
4.10.   Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam kolektyvui individualiai, asmeniškai susisiekus su kolektyvo vadovu.

V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS


5.1.Dalyvių pasirodymus finalo metu vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų.
5.2.Komisijos nariai pasirodymus vertins pagal kriterijus, 10 balų sistema. Vertinimo kriterijai:
o    Temos atskleidimas (ekologiniu aspektu) – 10;
o    Originalumas- 10;
o    Artistiškumas - 10;
o    Scenografija - 10;
o    Veikėjų kostiumai – 10;
o    Muzikalumas – 10;
o    Privalomojo veikėjo integravimas į pasirodymą – 10;
o    Pasirodymo visuma – 10;
5.3.Komisijos nariai turi teisę skirti arba nuimti iki 10 papildomų balų (vertinimo lape pažymint, už ką jie skiriami arba nuimami, pvz., neatitikus konkurso nuostatų arba užvėlavimą, užtęstą laiką ir pan.).
5.4.Pagal vertinimo kriterijus finalo metu bus skiriamos nominacijos.
5.5.Pagrindinius prizus steigia konkurso rėmėjai ir VšĮ „VIMS – International Meridian School“.
5.6.Kiekvienas konkurso pusfinalio kolektyvas ir jų dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.
5.7.Finale dalyvaujantiems kolektyvams bus įteiktos nominacijos ir vertingi prizai.
5.8.Visi finalo dalyviai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1.Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso vykdymo nuostatus, terminus bei renginių vietas.
6.2.Registruodamiesi į šį konkursą dalyviai sutinka, kad jų duomenys (kolektyvo pavadinimas, aprašymas, narių vardai bei pavardės, pasirodymo pavadinimas) būtų skelbiami organizatoriaus tinklapyje bei naudojami reklaminėje renginio arba reprezentacinėje organizatoriaus medžiagoje. Dalyvis visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę pasirodymo nuotraukas ir vaizdo medžiagą ar bet kurią jos dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, ją reprodukuoti, platinti, skelbti ir transliuoti bet kokiomis priemonėmis.
6.3.Kolektyvų vadovai privalo supažindinti dalyvių tėvus (globėjus) su konkurso nuostatais.