Saulės zuikučiai 2016

Apie „Saulės zuikučius 2016“
Nuostatai 2016
Etapai 2016
Dalyviai 2016
Rezultatai 2016
Rėmėjai 2016

Naujienos

ĮVYKO SAULĖS ZUIKUČIAI 2016...
KVIEČIAME Į KONKURSO FINALĄ!
Skelbiami tarpiniai balsavi...
Balsavimas prasidės po pusf...
Kviečiame į festivalį „Saul...
„Saulės zuikučiai 2012" pus...
Kviečiame į "Saulės zuikuči...
„Saulės zuikučiai 2011" lai...
"Saulės zuikučių 2011" pusf...
Susitikime pusfinalyje!

Saulės zuikučiai 2013

Apie „Saulės zuikučius 2013“
Nuostatai 2013
Etapai 2013
Dalyviai 2013
Rėmėjai 2013

Saulės zuikučiai 2012

Apie „Saulės zuikučius 2012“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Saulės zuikučiai 2011

Apie „Saulės zuikučius 2011“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Nuostatai 2013

 

VšĮ „VIMS  –  INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL”

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TEATRALIZUOTO ŠOKIO FESTIVALIS

„SAULĖS ZUIKUČIAI 2013“


NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS


1.1 VšĮ „VIMS – International Meridian School“ organizuoja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių  grupių teatralizuoto šokio festivalį „Saulės zuikučiai 2013“.

1.2 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio festivalio (toliau – festivalis) nuostatai reglamentuoja festivalio tikslus, organizavimo tvarką ir festivalio eigą.

1.3 Festivalio koordinatoriai – VšĮ „VIMS – International Meridian School” pavaduotoja ugdymui Jolanta Riaukienė, pradinių klasių mokytoja Rimutė Žilakauskienė.

1.4 Pasirodymo metu atskleidžiama konkreti mintis/idėja ar istorija. Šokama, plastiškai judama, taip pat gali būti dainuojama. Šis pasirodymas – tai žaidimas, kuris turi vystyti artistinius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų. Pasirodymo netu gali skambėti keli žodiniai intarpai (3-5 sakiniai ar žodžiai), muzika taip pat gali būti su žodžiais. Šokio metu muzikinį žanrą siūloma keisti tiek kiek norima, tokiu būdu galima labiau sudominti žiūrovus.

1.5 Šie mokslo metai mūsų mokykloje – mandagumo ir kultūringumo metai. Tai akcentuodami ir skatindami, siūlome Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms bendradarbiauti mokant vaikučius  išgirsti, įsiklausyti, pakartoti tai, kas gražu ir gera. Tad skelbiame ,,Saulės zuikučių – 2013” temą: ,,Mandagumo šalis“.

1.6 Renginyje tikimės sulaukti gausaus kolektyvų būrio, kurių pasirodymuose atsiskleis mandagumo ir kultūringumo svarba. Privalomas personažas – teigiamas personažas, kurio pavyzdžiu seka arba neseka kiti veikėjai (antruoju atveju matomos pasekmės, kas skatina pasitaisyti). Veikėjai gali būti žmonės, gyvūnai, išgalvoti personažai, mistinės būtybės, pasakų herojai…

1.7 Nuostatuose vartojami terminai:

Festivalis – Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio festivalis „Saulės zuikučiai 2013“.

Organizatorius – VšĮ „VIMS  – International Meridian School”


II. FESTIVALIO TIKSLAI


2.1 Skiepyti mandagaus, kultūringo elgesio įgūdžius.

2.2 Mokyti vaikus draugiškumo.

2.3 Sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą.

2.4 Sudaryti galimybes realizuoti kūrybinės veiklos idėjas teatralizuotu šokiu.

2.5 Mokytis perteikti istoriją kūno kalba.

2.6 Ugdyti pasitikėjimą savimi.

2.7 Mokytis reikšti savo emocijas pagal muziką.


III. FESTIVALIO DALYVIAI


3.1 Festivalio dalyviai - Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (dalyvių amžius  4 – 7 metai).

3.2 Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius – iki 20.

3.3 Kolektyvų vadovai negali tiesiogiai dalyvauti pasirodymo programoje.

3.4 Festivalyje dalyvaus pirmieji 15 užsiregistravusių kolektyvų.


IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS


4.1 Nuo tos dienos, kai apsisprendžiama dalyvauti festivalyje, kiekvieno kolektyvo vaikai repeticijų metu stebi vienas kitą, o vėliau išrenka patį mandagiausią kolektyvo narį, kurį renginio organizatoriai finalo metu apdovanos (ir nepatekusių į finalą kolektyvų narius).

4.2 Užduotis – paruošti teatralizuotą šokį pagal festivalio temą (žiūr. 1.5.)

4.3 Festivalio dalyviai negali kartoti savo ankstesnių pasirodymų, atliktų Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkursuose „Saulės zuikučiai“.

4.4 Pasirodymo trukmė – iki 10 min.

4.5 Pasirodymo kūrybiniame procese turi dalyvauti vaikai.

4.6 Kolektyvas, norintis dalyvauti festivalyje, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką iki 2013 m. sausio 13 d. el. pašto adresu  sauleszuikuciai@vims.lt. Telefonai pasiteiravimui: +370 645 36257 (skambinti d. d.  po 13-os val.), (8 5) 2 72 8725.

4.7 Festivalio organizatoriai registraciją patvirtins elektroniniu paštu iki 2012 m. sausio 20 d.

4.8 Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio festivalio pusfinalis vyks 2012 metų  kovo mėn. pabaigoje VšĮ „VIMS - International Meridian School“ (M. Daukšos g. 7, Vilnius). Tikslus renginio laikas bus asmeniškai praneštas kolektyvų vadovams.

4.9 Festivalio finalas vyks 2012 metų balandžio mėn. viduryje. Tikslus renginio laikas ir vieta bus asmeniškai pranešti kolektyvų vadovams.

4.10 Kiekvienas finale dalyvaujantis kolektyvas finalo ar pusfinalio dieną turi pristatyti pasirodymo muzikinį foną (CD).

4.11 Visa informacija apie festivalį bus skelbiama organizatorių internetiniame tinklapyje www.vims.lt.

4.12 Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam kolektyvui individualiai, asmeniškai susisiekus su kolektyvo vadovu.


V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS


5.1 Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų.

5.2 Komisija kreips dėmesį ne tik į pačias dekoracijas, bet ir į jų išradingą panaudojimą šokio metu, ne tik į kostiumų grožį, bet ir į sugebėjimą pritaikant mini detales atskleisti kitą nuotaiką ar netgi kitą personažą.

5.3 Komisijos nariai pasirodymus vertins pagal kriterijus, 10 balų sistema. Vertinimo kriterijai:

· Temos atskleidimas – 10;

· Originalumas - 10;

· Artistiškumas - 10;

· Scenografija - 10;

· Veikėjų kostiumai – 10;

· Muzikalumas – 10;

· Privalomojo veikėjo integravimas į pasirodymą – 10;

· Pasirodymo visuma – 10;

5.4 Komisijos nariai turi teisę skirti arba nuimti iki 10 papildomų balų (vertinimo lape pažymint, už ką jie skiriami arba nuimami, pvz. neatitikus festivalio nuostatų arba už vėlavimą, užtęstą laiką ir pan.).

5.5 Pagal vertinimo kriterijus finalo metu bus skiriamos nominacijos.

5.6 Finalo metu bus apdovanojami mandagiausi visų kolektyvų nariai.

5.7 Pagrindinius prizus steigia festivalio rėmėjai.

5.8 Kiekvienas festivalyje dalyvaujantis kolektyvas bus apdovanotas padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1 Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio vykdymo nuostatus, terminus bei renginių vietas.

6.2 Registruodamiesi į šį festivalį dalyviai sutinka, kad jų duomenys (kolektyvo pavadinimas, aprašymas, narių bei vadovų vardai bei pavardės, pasirodymo pavadinimas) būtų skelbiami organizatoriaus tinklapyje bei naudojami reklaminėje renginio arba reprezentacinėje organizatoriaus medžiagoje. Dalyvis visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę pasirodymo foto  ir video medžiagą, ar bet kurią jo dalį, naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti ir transliuoti bet kokiomis priemonėmis.

6.3 Kolektyvų vadovai privalo supažindinti dalyvių tėvus (globėjus) su festivalio nuostatais.