Saulės zuikučiai 2016

Apie „Saulės zuikučius 2016“
Nuostatai 2016
Etapai 2016
Dalyviai 2016
Rezultatai 2016
Rėmėjai 2016

Naujienos

ĮVYKO SAULĖS ZUIKUČIAI 2016...
KVIEČIAME Į KONKURSO FINALĄ!
Skelbiami tarpiniai balsavi...
Balsavimas prasidės po pusf...
Kviečiame į festivalį „Saul...
„Saulės zuikučiai 2012" pus...
Kviečiame į "Saulės zuikuči...
„Saulės zuikučiai 2011" lai...
"Saulės zuikučių 2011" pusf...
Susitikime pusfinalyje!

Saulės zuikučiai 2013

Apie „Saulės zuikučius 2013“
Nuostatai 2013
Etapai 2013
Dalyviai 2013
Rėmėjai 2013

Saulės zuikučiai 2012

Apie „Saulės zuikučius 2012“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Saulės zuikučiai 2011

Apie „Saulės zuikučius 2011“
Nuostatai
Etapai
Dalyviai
Rezultatai
Rėmėjai

Nuostatai

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TEATRALIZUOTO ŠOKIO KONKURSAS „SAULĖS ZUIKUČIAI 2012“

NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1.1.VšĮ „VIMS – Vilnius International Meridian School“ organizuoja Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių  grupių teatralizuoto šokio konkursą „Saulės zuikučiai“.

1.2.Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių teatralizuoto šokio konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką ir konkurso eigą.

1.3.Konkurso koordinatoriai – VšĮ „VIMS – Vilnius International Meridian School” pavaduotoja ugdymui Jolanta Riaukienė, pradinių klasių mokytoja Rima Žilakauskienė.

1.4.Konkurso apibrėžimas: tai scenos žaidimo rūšis, atliekama su įvairaus žanro muzika (įskaitant vokalą – galima muzika su žodžiais), atskleidžiant konkrečią mintį/idėją bei istoriją. Žaidimo metu šokama, plastiškai judama, taip pat gali būti dainuojama, naudojami keli žodiniai intarpai. Šis žaidimas turi vystyti artistinius gebėjimus bei suteikti teigiamų emocijų.

1.5.Konkurso tema: „Gero kelio!“. Dalyviams paliekama laisvė savarankiškai interpretuoti bei kurti saugaus elgesio situacijas, istorijas, mokant žiūrovą tinkamai elgtis mus supančioje aplinkoje (gatvėje, gamtoje, kelionėje ir pan.). Veikėjai gali  būti žmonės, gyvūnai, fantastiniai personažai, pasakų personažai ir kt. Žinant saugaus elgesio taisykles, galima išvengti įvairių netikėtumų, nelaimių, o patirtį pritaikyti kasdieninėse situacijose.

1.6.Kiekvieno pasirodymo privalomasis veikėjas – saulė (saulės zuikutis). Šį veikėją būtina kūrybiškai įtraukti į pasirodymo scenarijų, bet jis jokiu būdu neprivalo būti pagrindiniu.

1.7.Nuostatuose vartojami terminai:

Konkursas – Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkursas „Saulės zuikučiai“.

Organizatorius – VšĮ „VIMS – Vilnius International Meridian School”

II. KONKURSO TIKSLAI

2.1.Sąlygoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą.

2.2.Sudaryti galimybes realizuoti kūrybinės veiklos idėjas teatralizuotu šokiu.

2.3.Mokytis perteikti istoriją kūno kalba.

2.4.Ugdyti pasitikėjimą savimi.

2.5.Mokytis reikšti savo emocijas pagal muziką.

III. KONKURSO DALYVIAI

3.1.Konkurso  dalyviai - Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (dalyvių amžius  4 - 7 metai).

3.2.Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius – iki 20.

3.3.Kolektyvų vadovai negali tiesiogiai dalyvauti pasirodymo programoje.

3.4.Konkurse dalyvaus pirmieji 15 užsiregistravusių kolektyvų.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4.1.Konkurso užduotis – paruošti teatralizuotą šokį pagal konkurso temą (žiūr. 1.5.)

4.2.Konkurso dalyviai negali kartoti savo ankstesnių pasirodymų, atliktų Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkurse „Saulės zuikučiai“.

4.3.Pasirodymo trukmė – iki 10 min.

4.4.Pasirodymo kūrybiniame procese turi dalyvauti vaikai.

4.5.Kolektyvas, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką iki 2012 m. sausio 13 d. el. pašto adresu sauleszuikuciai@vims.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 2 72 8725, +370 645 36257, +370 600 53676.

4.6.Konkurso organizatoriai registraciją patvirtins elektroniniu paštu iki 2012 m. sausio 20 d.

4.7.Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teatralizuoto šokio konkurso pusfinalis vyks 2012 metų  kovo mėn. pradžioje  VšĮ „VIMS - Vilnius International Meridian School“ (M. Daukšos g. 7, Vilnius). Tikslus renginio laikas bus asmeniškai praneštas kolektyvų vadovams.

4.8.Konkurso finalas vyks 2012 metų kovo mėn. pabaigoje. Tikslus renginio laikas ir vieta bus asmeniškai pranešti kolektyvų vadovams.

4.9.Kiekvienas finale dalyvaujantis kolektyvas finalo dieną turi pristatyti programėles (dalijamoji priemonė, 10 vnt.), pasirodymo muzikinį foną (CD). Programėlėje būtina parašyti įstaigos pavadinimą, kolektyvo pavadinimą, pasirodymo temą, visų vaikų vardus, nurodant, kokį personažą vaidina,  pavardes,  kolektyvo vadovo (-ų) vardą, pavardę.

4.10. Visa informacija apie konkursą bus skelbiama organizatorių internetiniame tinklapyje www.vims.lt.

4.11. Papildoma informacija (esant būtinybei) bus pranešta kiekvienam užsiregistravusiam kolektyvui individualiai, asmeniškai susisiekus su kolektyvo vadovu.

V. PASIRODYMŲ VERTINIMAS

5.1.Dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš atitinkamų sričių atstovų.

5.2.Komisijos nariai pasirodymus vertins pagal kriterijus, 10 balų sistema. Vertinimo kriterijai:

o Temos atskleidimas – 10;

o Originalumas - 10;

o Artistiškumas - 10;

o Scenografija - 10;

o Veikėjų kostiumai – 10;

o Muzikalumas – 10;

o Privalomojo veikėjo integravimas į pasirodymą – 10;

o Pasirodymo visuma – 10;

5.3.Komisijos nariai turi teisę skirti arba nuimti iki 10 papildomų balų (vertinimo lape pažymint, už ką jie skiriami arba nuimami, pvz. neatitikus konkurso nuostatų arba už vėlavimą, užtęstą laiką ir pan.).

5.4.Pagal vertinimo kriterijus finalo metu bus skiriamos nomonacijos.

5.5.Pagrindinius prizus steigia konkurso rėmėjai.

5.6.Kiekvienas konkurse dalyvaujantis kolektyvas bus apdovanotas padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso vykdymo nuostatus, terminus bei renginių vietas.

6.2.Registruodamiesi šiam konkursui dalyviai sutinka, kad jų duomenys (kolektyvo pavadinimas, aprašymas, narių vardai bei pavardės, pasirodymo pavadinimas) būtų skelbiami organizatoriaus tinklapyje bei naudojami reklaminėje renginio arba reprezentacinėje organizatoriaus medžiagoje. Dalyvis visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę pasirodymo foto  ir video medžiagą, ar bet kurią jo dalį, naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, platinti, skelbti ir transliuoti bet kokiomis priemonėmis.

6.3.Kolektyvų vadovai privalo supažindinti dalyvių tėvus (globėjus) su konkurso nuostatais.